Težavo boste morali rešiti sami, ker pravne sankcije ne obstajajo

Postavili ste mi zanimivo vprašanje, saj gre v tem primeru dejansko za pravno praznino oziroma za kršitev, za katero ni predvidena (nobena) sankcija, (med)občinsko redarstvo namreč lahko izvede prekrškovni postopek le v primeru, če ugotovi, da določena oseba odpadkov ni pravilno ločevala, ne pa tudi, če je le-te odlagala v tuj zabojnik.

To pa pomeni, da se država in občina s to problematiko dejansko ne ukvarjata in je njeno reševanje prepuščeno zasebnikom. Bojim se, da bi bila kakršna koli prijava zoper storilce posledično »jalova«.

Kako boste rešili problem, je torej stvar vaše osebne odločitve. Nekateri problem odlaganja v tuje zabojnike (ki sicer sploh ni redek, še posebej v blokovskih naseljih) rešijo tako, da si postavijo lastne zabojnike na zasebni parceli (kar vi sicer ne želite storiti), druga možnost pa je tudi zaklepanje zabojnikov.