Neupravičeno slikovno snemanje je kaznivo dejanje

Spoštovani,

zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Kot prvo bi rekel, da se mi zdi nenavadno, da lahko neka soseda sploh vpliva na tako intimne odnose, kot so to odnosi med starši in otroki. V primeru, če bi imeli s hčerko trden, dober odnos, domnevam, da bi slednja sosedi že v izhodišču prepovedala, da se na kakršen koli način vmešava v vaše odnose, kaj šele, da o vas širi neresnice in vas celo fotografira. A očitno so vaši odnosi kar zapleteni.   

A če se vendarle osredotočim na početje vaše sosede, bi rekel, da je s svojimi dejanji že kar krepko prestopila meje dovoljenega. Neupravičeno slikovno snemanje namreč predstavlja kaznivo dejanje po 138. členu Kazenskega zakonika – ta namreč določa, da, kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

A pozor - pomemben znak tega kaznivega dejanja je občuten poseg v zasebnost osebe, katero se fotografira. Ni torej kaznivo že vsako fotografiranje mimoidoče osebe, denimo na ulici, brez njenega soglasja, kaznivo pa postane tedaj, če oseba s fotografiranjem občutno poseže v zasebnost druge osebe. Kdaj se to zgodi, sicer odloča sodišče od primera do primera, a glede na to, da gre pri ravnanju vaše sosede očitno za kontinuirano in precej moteče fotografiranje, bi šlo lahko tu že za kaznivo dejanje. Ob tem bi omenil, da se kazenski pregon v tem primeru ne začne po uradni dolžnosti, ampak na predlog – o domnevnem kaznivem dejanju morate torej obvestiti pristojnega državnega tožilca. 

Poleg tega lahko zaradi občutnega posega v vašo zasebnost zoper sosedo vložite tudi odškodninski zahtevek.