O dogajanju pisno obvestite delodajalca

Vaša situacija je tipični primer trpinčenja na delovnem mestu. Nemudoma si začnite beležiti vsako nasilno dejanje, opis dogodka, čas in kraj ter morebitne priče. Zbirajte vse, kar bi lahko bilo dokazno gradivo v nadaljnjem postopku (tudi evidenco obiskov pri zdravniku, če so vam povzročene psihične težave). Nato o dogajanju pisno obvestite delodajalca. Na vaše opozorilo se je dolžan odzvati, se o situaciji z vami natančno pogovoriti ter vam ponuditi možne rešitve in trpinčenje odpraviti. Če se delodajalec v treh delovnih dneh ne odzove ali pa ne najde potrebne rešitve, podajte prijavo na inšpektorat za delo. Če se bojite neugodnih posledic, jo podajte anonimno. Pristojni inšpektorat bo delodajalca opozoril in preveril, ali so bili izvedeni vsi preventivni ukrepi, ter zahteval, da vzpostavi varno in zdravo okolje na delovnih mestih, sankcija s plačilom globe bo delodajalca prisilila k aktivnemu ravnanju.

Prav tako lahko v primeru molka delodajalca v 30 dneh od tedaj, ko bi se moral odzvati, od njega zahtevate sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem. Ob ugotovljenem trpinčenju boste upravičeni tudi do odškodnine. Kar morate storiti, je to, da navedete dejstva in kar se le da natančno opišete situacije, ki so se vam dogajale in ponavljale (lahko vodite tudi osebni dnevnik), priložite dokumentacijo, s katero bodo vaša dejstva še podkrepljena. Vedeti morate tudi to, da je delodajalec tisti, ki mora dejansko dokazati, da izvajanja psihičnega nasilja na delovnem mestu ni bilo, hkrati je dolžan izkazati, da je za vašo varnost storil vse, kar je treba. Dokazno breme je torej na njem. Če se bojite stroškov, preverite, ali ste morda upravičeni do brezplačne pravne pomoči. Če ne želite nadaljevati delovnega razmerja, hkrati pa se ne želite spuščati v sodni proces, lahko tudi sami pretrgate delovno razmerje – podate izredno odpoved iz krivdnih razlogov na strani delodajalca (takojšnje prenehanje brez odpovednega roka). V takem primeru imate pravico do odpravnine (enako, kot da bi vas delodajalec odpustil iz poslovnega razloga), odškodnino zaradi izgubljenega plačila za čas odpovednega roka ter nadomestilo za brezposelnost. Pred vročitvijo izredne odpovedi pa morate delodajalcu obvezno poslati pisno opozorilo, prav tako morate poslati tudi prijavo na delovni inšpektorat RS.