Povzročitelji se zaradi zavržnega ravnanja lahko znajdejo v kazenskem postopku

Pri mobingu vedno rečem, da ni težava v pravnih predpisih (takih, ki prepovedujejo mobing in ga tudi sankcionirajo, je namreč več kot dovolj), večji problem je, da se osebe, ki so izpostavljene mobingu, bojijo povzdigniti glas zaradi strahu pred izgubo službe, kar se je pokazalo tudi pri vas.

Omenjate, da ste zaposlene na enem izmed ministrstev, zato pride za vas v poštev zakon o javnih uslužbencih, in sicer njegov člen 15.a, ki določa, da je prepovedano vsako fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega uslužbenca, ki temelji na kateri koli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo.

Če ima mobing tudi znake kaznivega dejanja, se lahko povzročitelj mobinga kaznuje z zaporom do dveh let, v nekaterih okoliščinah pa celo do treh let. Mobing je kaznivo dejanje, če nekdo na delovnem mestu ali v zvezi z delom, spolnim nadlegovanjem, psihičnim nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem povzroči drugemu zaposlenemu ponižanje ali prestrašenost (kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu).

Če vam bo uspelo dokazati, da je denimo šefinja s psihičnim nasiljem ali neenakopravnim obravnavanjem pri vas povzročila ponižanje ali prestrašenost, potem je storila kaznivo dejanje šikaniranja na delovnem mestu, za katero gre lahko pod določenimi pogoji celo v zapor. Če ne bo šlo drugače, vam svetujem, da bi poskušale dokazati prav obstoj kaznivega dejanja, saj praksa kaže, da se povzročitelji mobinga daleč najbolj bojijo prav tega – da bi se namreč zaradi svojega zavržnega ravnanja znašli v kazenskem postopku.

Kot sem omenil že na začetku, se številni zaposleni bojijo odločnejšega ukrepanja proti povzročitelju mobinga zaradi strahu pred izgubo zaposlitve. A brez zdrave mere tveganja se v življenju redko kam pride. V spodbudo naj vam bo tudi to, da imate, če boste dokazale obstoj mobinga, zelo veliko možnosti, da ohranite zaposlitev, precej manj možnosti za to pa bo imela vaša šefinja.