Ne vdajte se izsiljevanju, imate pravice

Spoštovani dediči,

zahvaljujem se vam za vprašanje, kjer opisujete ne tako redek pojav, v katerem eden izmed manjšinskih solastnikov s svojimi nagajanji in izsiljevanji ogroža opravljanje povsem normalnih in tako rekoč nujnih vzdrževalnih del na nepremičnini.

Kot prvo izpostavljam, da ste naredili napako, ko ste pristali na njegovo izsiljevanje. S tem, ko ste nečaku prvič plačali določeno vsoto (pri čemer težko razberem, kaj ste mu sploh plačali), ste ga seveda opogumili, da lahko naslednjič zahteva še več. Pri tovrstnih »izsiljevalcih« sistem vedno deluje enako. V primeru zavrnitve se kmalu upognejo, v primeru, če se ga žrtve izsiljevanja ustrašijo, pa jim seveda zraste greben.

A kar je bilo je bilo. Pravno gledano pa vaš položaj sicer sploh ni tako slab. Glede na to, da gre za manjšinskega solastnika, ki je solastnik le 2/30 nepremičnine, boste namreč ostali solastniki zlahka dosegli soglasje glede rednega upravljanja s solastnino (torej glede košnje zemljišča).

V skladu s 67. členom Stvarnopravnega zakonika imate namreč solastniki pravico skupno upravljati stvar v solastnini. Za posle v zvezi z rednim upravljanjem solastnine (med katere pa nedvomno sodi tudi košnja zemljišča) morate pridobiti le (navadno) soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene vrednosti. To pa pomeni, da imate pravico sodelovati tudi pri košnji tistega dela zemljišča, katerega solastniki ste (napačno je namreč mišljenje, da gre pri tem 2/30 deležu solastnine za nečakovo izključno lastnino).