Ukrepajte, vaša sestra izvaja kaznivo dejanje

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje, ki žal odseva družinsko situacijo, ki je v Sloveniji nikakor ni malo. Čeprav pravite, da se s sestro ne želite konfrontirati, se bojim, da vam ta pasivna drža na dolgi rok ne bo preveč koristila, saj ste prav vi tisti, ki ji boste morali slej ko prej postaviti meje in ukrepati.

Njeno ravnanje je namreč ne samo moralno absolutno nedopustno, ampak v celoti tudi protipravno, zdi pa se, da izpolnjuje tudi znake kaznivega dejanja izsiljevanja (213. člen KZ-1), v skladu s katerim se lahko storilec kaznuje z zaporom do pet let. Zato vam svetujem, da kaznivo dejanje naznanite tudi organom pregona.   

Gledano s stališča dednopravne zakonodaje, pa bi bila oporoka, napravljena pod vplivom grožnje ali sile, neveljavna. V skladu s 60. členom zakona o dedovanju je namreč neveljavna oporoka, če je bil oporočitelj z grožnjo ali s silo prisiljen, da jo je napravil.

 Razveljavitev oporoke zaradi grožnje ali sile lahko sicer zahteva samo tisti, ki ima pravni interes, in sicer v roku enega leta od dneva, ko je zvedel za vzrok neveljavnosti, vendar najdalj v desetih letih od razglasitve oporoke, pri čemer pa enoletni rok ne more začeti teči pred razglasitvijo oporoke.  Proti nepošteni osebi pa se lahko zahteva razveljavitev oporoke celo dvajset let od njene razglasitve.