Rušenje brez dovoljenja se kaznuje tudi z zaporom

Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Žal ste mi posredovali premalo podatkov, da bi vam lahko na tej osnovi pripravil celovit oziroma natančen odgovor.

Omenjate, da živite v hiši, katere lastnik je vaš oče, ob tej hiši imate še manjšo nepremičnino (hiško), glede katere pa niste napisali, kdo je njen lastnik. Če domnevam, da je oče lastnik tudi te nepremičnine, bo brat za kakršnokoli razpolaganje z njo seveda potreboval njegovo soglasje. Morda mu bo ta del nepremičnine tudi podaril oziroma kako drugače omogočil, da z njo samostojno razpolaga.

Ker pa omenjate, da želi brat hiško brez vaše vednosti oziroma potrditve podreti, je očitno, da vsaj za zdaj nima nobene pravne podlage za takšno početje. V takem primeru bi šlo za bratovo protipravno ravnanje, ki bi lahko rezultiralo v njegovi odškodninski odgovornosti, pa tudi v njegovi kazenski odgovornosti.

V primeru, če bi brat omenjeno nepremičnino podrl, bi namreč storil kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari. Kazenski zakonik v zvezi s tem določa, da kdor tujo stvar poškoduje, uniči ali napravi neuporabno, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do dveh let. V primeru, če je povzročena škoda velika (za kar bi šlo v vašem primeru), pa se lahko kaznuje celo z zaporom do petih let.

Predlagam vam, da brata o vseh teh možnostih čim prej (pisno) obvestite in v primeru, če bo nakazal kakršnakoli dejanja v smeri podiranja nepremičnine, čim prej angažirate ustreznega pravnika oziroma odvetnika, ki mu bo tudi uradno »zagrozil«  z zgoraj omenjenimi sankcijami.