Oporoka, narejena pod prisilo, je neveljavna

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Predvsem želim poudariti, da je oporoka, s katero je bil oporočitelj z grožnjo ali s silo prisiljen, da jo je napravil, neveljavna. Glede na to, da omenjate, da naj bi sestra mamo prepričala, da naj ta spremeni oporoko, bi lahko šlo tu za tak primer, čeprav bi bilo treba dokazati tudi to grožnjo oziroma silo. 

Razveljavitev oporoke zaradi grožnje ali sile lahko sicer zahtevate v roku enega leta od dneva, ko ste izvedeli za vzrok neveljavnosti, vendar pa najdalj v desetih letih od njene razglasitve.