Hiša pridobljena v času zakonske zveze je vajino skupno premoženje

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Kar je v tej zadevi verjetno najpomembnejše, je to, da hiša predstavlja vajino skupno premoženje, glede na to, da je bila pridobljena v času trajanja vajine zakonske zveze, ne glede na to, da je vse stroške in gradnjo kril vaš mož. V primeru, če bi prišlo do delitve tega premoženja, pa bi veljala zakonska domneva, da sta deleža na njem enaka, vsak od vaju (denimo mož) pa bi lahko dokazal, da je prispeval k skupnemu premoženju v drugačnem razmerju.

V primeru morebitnega spora o tem, kolikšen je delež vsakega od vaju na hiši, bi sodišče upoštevalo vse okoliščine primera, ne samo dohodke vsakega od vaju, ampak tudi pomoč, ki jo zakonec daje drugemu zakoncu, varstvo in vzgojo otrok, opravljanje gospodinjskih del, skrb za dom in družino, za ohranitev premoženja ter vsako drugo obliko dela in sodelovanja pri upravljanju, ohranitvi in povečanju skupnega premoženja.