Vaš partner bo zakonsko težko dosegel, da ga še naprej vzdržujete

Spoštovana, 

zahvaljujem se vam za poslano vprašanje. Menim, da je vaša želja nekaj povsem normalnega, upoštevajoč dejstvo, da ste v preteklosti tako rekoč vse življenje posvetili vašemu partnerju oziroma družini, se marsičemu odpovedovali in se za družino žrtvovali. Partner, če je zrela oseba, bi moral vašo željo razumeti in vas pustiti, da po dolgih letih zaživite nekoliko svobodneje in nekaj naredite tudi sami zase.

Temeljno preživninsko pravilo je sicer, da lahko nepreskrbljeni zakonec, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen, od drugega zakonca zahteva preživnino v postopku razveze zakonske zveze, lahko pa tudi s posebno tožbo, ki jo mora vložiti v enem letu od pravnomočno razvezane zakonske zveze.

S tako tožbo lahko po koncu postopka za razvezo zakonske zveze zahteva preživnino le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in obstajajo tudi še tedaj, ko zahteva preživnino.

Vendar pa bo sodišče zahtevek za preživnino zavrnilo, če bi se izkazalo, da bi bilo plačilo preživnine, glede na vzroke, ki so pripeljali do nevzdržnosti zakonske zveze, krivično do drugega zakonca.      

Prav tako želim poudariti, da med razvezanima zakoncema obveznost preživljanja niti ne obstaja, če bi bilo s tem ogroženo njuno lastno preživljanje ali preživljanje otrok, ki jih morata po zakonu preživljati.

Glede na to sem mnenja, da bo vaš partner težko dosegel, da ga še naprej vzdržujete oziroma zanj plačujete preživnino. Tako iz razloga, ker obveznost preživljanja z vaše strani glede na vaše premoženjsko stanje ne obstaja, saj bi bilo v primeru, če bi vam sodišče določilo to obveznost, ogroženo vaše lastno preživljanje, kot tudi iz razloga, da bi bilo plačevanja preživnine z vaše strani do vas krivično.