V najslabšem primeru hčerki pripada četrtinski delež nepremičnine

Spoštovana,  

zahvaljujem se vam za vprašanje, ki ste mi ga postavili. Kot lahko razberem iz njega, sta z možem za časa trajanja zakonske zveze ustvarila skupno premoženje v obliki nepremičnine oziroma prizidka, nato je bilo to premoženje v razveznem postopku razdeljeno, vam pa je pripadel njegov tretjinski delež. Čeprav menite, da ste bili naivni in da vam je pripadalo več kot to, ste se – pravno gledano – s tretjinskim deležem na sodišču strinjali in postopek delitve skupnega premoženja se je posledično pravnomočno zaključil.

Zdaj vas skrbi glede dednega deleža, ki naj bi pripadel hčeri po vašem nekdanjem možu. Glede na to, da je bil postopek delitve skupnega premoženja, v katerem vas je mož izplačal, zaključen, je premoženje (nepremičnina) zdaj izključno njegova last in lahko z njo svobodno (tako obligacijsko kot tudi oporočno) razpolaga z omejitvijo, da v primeru oporočnega razpolaganja hčerki pripada nujni delež na tem premoženju. Nujni delež bi ji pripadal tudi v primeru darilne pogodbe, s katero bi morda nekdanji mož nepremičnino podaril svoji sedanji ženi.

Ta nujni delež znaša polovico zakonitega dednega deleža, ki bi ji sicer pripadel. Glede na to, da se je nekdanji mož ponovno poročil in, če predvidevam, da drugih otrok nima, bi to pomenilo, da bi v primeru, če bi svojo nepremičnino zapustil sedanji ženi, hčerki pripadal četrtinski delež te nepremičnine (polovica od zakonitega deleža, ki bi ji pripadel v primeru zakonitega dedovanja).    

Opozoril bi še na to, da mora hčerka v zapuščinskem postopku nujni delež izrecno uveljavljati.