Glede na moževo nasprotovanje bo najverjetneje prišlo do sodne delitve

Hvala za postavljeno vprašanje. To je odvisno od vrste delitve. Če gre za delitev premičnih stvari v postopku delitve skupnega premoženja, se te lahko razdeli bodisi sporazumno, v obliki notarskega zapisa, bodisi preko sodišča.

Če mož nasprotuje opisani delitvi, bo najverjetneje prišlo do sodne delitve - tu sodišče najprej ugotovi, ali tudi te premične stvari spadajo v skupno premoženje in delež vsakega od zakoncev na njih, potem pa določi, katere stvari spadajo v delež katerega od zakoncev.

Praviloma sodišče opravi fizično delitev skupnega premoženja, v skladu z ugotovljenimi deleži na tem premoženju. V tem primeru se torej premične stvari (oprema) fizično razdelijo. Če pa bi se izkazalo, da bi bil del premičnih stvari, ki bi jih prejeli vi, vrednejši od dela, ki bi ga prejel mož, bi mož lahko zahteval tudi plačilo razlike v vrednosti.

Glede vrednosti opreme po sodni cenitvi pa vam priporočam, da se obrnete na enega od sodnih cenilcev. Za še detajlnejši odgovor pa priporočam, da obiščete ustreznega strokovnjaka.