Zoper bivšega moža lahko vložite tudi kazensko ovadbo

Najprej vam svetujem, da nadaljujete s postopkom izterjave preživnine, še posebej upoštevajoč dejstvo, da je bivši mož po končani sodni obravnavi kupil avtomobil prestižne znamke. Če ga je kupil na svoje ime, premoženje torej ima. 

Omenjate tudi, da je nekdanji mož premoženje prepisal na mamo in ženo, ipd. To postopek izterjave resda nekoliko zaplete, ga pa ne naredi nemogočega. Obstaja namreč tudi mehanizem, s katerim lahko dosežete preprečitev nezakonitih prenosov premoženja s strani nekdanjega moža (izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj).

Neplačevanje preživnine je tudi kaznivo dejanje. To pomeni, da lahko pod določenimi okoliščinami zoper bivšega moža vložite tudi kazensko ovadbo.

Kar pa se samega zapuščinskega postopka tiče, pa vam svetujem, da aktivno spremljate zapuščinski postopek in če boste mnenja, da obstaja sum, da vas bo poskušal nekdanji mož pri razpolaganju z zapuščino oškodovati, preko svojega odvetnika predlagajte, da sodišče odredi ukrepe za zavarovanje zapuščine. Sodišče lahko denimo postavi začasnega skrbnika zapuščine, prav tako pa lahko izda tudi začasno odredbo v zavarovanje denarne terjatve.