Šolajočega se otroka morajo starši preživljati

Otroka, ki je vpisan v višješolski strokovni študij, morajo starši preživljati, če se redno šola in če obenem ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer le do prvega zaključka višješolskega strokovnega študija v skladu z določbami zakona, ki ureja višješolsko strokovno izobraževanje.

Enako velja v primeru otroka, ki je vpisan v visokošolski študij – tudi njega morajo starši preživljati, če se redno šola in ni zaposlen ter ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb, in sicer do prvega zaključka dodiplomskega študija ali do prvega zaključka magistrskega študijskega programa ali enovitega magistrskega študijskega programa v skladu z določbami zakona, ki ureja visoko šolstvo. Če študijski program, v katerem se šola, traja več kakor štiri leta, pa se obveznost preživljanja podaljša za toliko, kolikor je daljši študijski program.

V vsakem primeru pa obveznost preživljanja traja najdlje do otrokovega dopolnjenega 26. leta starosti.

Paziti morate sicer na to, da taka obveznost ne velja za otroka, ki je že sklenil zakonsko zvezo ali že živi v zunajzakonski skupnosti, takega otroka morajo namreč starši preživljati le, če ga ne more preživljati zakonec ali zunajzakonski partner.

Sicer pa velja, da kadar starši ne preživljajo otroka v svojem gospodinjstvu, morajo k njegovemu preživljanju prispevati preživnino v mesečnem znesku.

Nekateri neodgovorni starši menijo, da se lahko razbremenijo obveznosti preživljanja, če jim je odvzeta ali omejena starševska skrb, vendar naj jasno poudarim, da to ne drži. Izrecno je namreč določeno, da tisti od staršev, ki mu je odvzeta ali omejena starševska skrb, ni oproščen obveznosti preživljanja otroka.