Preživnina zakonca po razvezi

Če izpolnjujete pogoje za nepreskrbljenega zakonca (ki nima sredstev za življenje in prav tako brez svoje krivde ni zaposlen), lahko zahtevate preživnino že v postopku razveze zakonske zveze. 

Če glede preživljanja z možem ne bosta sklenila sporazuma, bo višino preživnine določilo sodišče s sklepom v postopku razveze. 

Prav tako boste lahko preživnino zahtevali s posebno tožbo, ki jo morate vložiti v enem letu po pravnomočni odločbi o razvezi zakonske zveze, vendar bo uspešna le, če so pogoji za preživljanje obstajali že v času razveze in še vedno obstajajo v času vložitve tožbe.  

Preživnina se sme priznati za določen čas, da si uredite življenjske razmere, določi pa se glede na vaše potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca.  

Pravica do preživnine lahko tudi preneha, in sicer če boste pridobili premoženje ali dohodke za preživljanje ali če boste ponovno sklenili zakonsko zvezo ali če boste živeli v zunajzakonski skupnosti.