Vložite negatorno tožbo zoper prepovedano imisijo

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Za natančen odgovor bi predvsem moral poznati vsebino odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje, katero omenjate. Glede na to, da domnevam, da gre za zavezujočo odločbo, ki predstavlja izvršilni naslov, bo v primeru, če sosed ne bo prostovoljno vzpostavil tega prejšnjega stanja, to po določenem obdobju prisilno storil ustrezni inšpekcijski organ.

Sicer pa gre v vašem primeru morda tudi za prepovedano imisijo, pri čemer velja, da v primeru, če ima ta naravoposredne imisije, so te prepovedane (protipravne) le v primeru, če glede na naravo in namen nepremičnine presegajo krajevno običajno mero ali povzročajo znatnejšo škodo. Pri presoji, ali gre za prepovedano imisijo, bodo pomembni dejavniki, kot so  krajevne razmere, ali pa škoda ki je nastala na prizadeti nepremičninipri čemer je potrebno upoštevati tudi naravo in namen nepremičnine.

Zoper prepovedano imisijo je mogoče uveljavljati tudi pravno varstvo in sicer s tako imenovano negatorno tožbo, s katero se običajno postavi opustitveni zahtevek (prenehanje vznemirjanja in prepoved nadaljnjega vznemirjanja), pri čemer velja, da bo ta verjetno uspešen, če te imisije (smrad) trajajo vsaj določen čas, ali da se redno ponavljajo in obstoji tudi nevarnost nadaljnjega ponavljanja takih nedopustnih vplivov.