Sosedu pošljite dopis in omenite možnost tožbe

Zahvaljujem se vam za vprašanje, ki odseva povsem realen problem pravice do bivanja v zdravem in mirnem okolju. 

Naj uvodoma zapišem, da strankam ob nakupu nepremičnine sicer vedno svetujem, naj najprej preverijo »sosedsko situacijo«. To pomeni naj se dobro in natančno pozanimajo glede tega s kakšnimi sosedi bodo imeli opravka, saj jim lahko problematični sosedje zelo zagrenijo življenje. Nočem vam sicer soliti pameti, a situacija s kokošnjakom in smradom vam je bila verjetno poznana še preden ste kupili nepremičnino. 

Sicer pa ste k problemu pristopili povsem pravilno – mirno, kulturno in pripravljeni na razumen dogovor s sosedom, ki pa vaše želje očitno ignorira. 

Pravno gledano, se v vaši situaciji soočate s problemom tako imenovanih imisij (motenj), ki so v našem pravnem sistemu včasih prepovedane, včasih pa tudi ne. Imisije namreč delimo na bistvene in nebistvene, pri čemer pravni red varuje državljane le pred bistvenimi imisijami. Poleg tega se imisije delijo tudi na neposredne in posredne, pri čemer velja, da so neposredne tiste, ki jih povzroči lastnik nepremičnine, s katere imisije prihajajo, posredne pa so tiste, ki prihajajo na sosednjo nepremičnino z naravnimi silami ali po naključju. 

V vašem primeru gre očitno za primer bistvenih neposrednih imisij, saj so te nastale kot posledica dejstva, da si je sosed omislil kokošnjak, ki predstavlja izvor hrupa in smrada. Nastale so torej kot posledica sosedovega ravnanja. Bistvene neposredne imisije pa so vedno prepovedane. 

Pravno varstvo pred tovrstnimi imisijami lahko zahtevate s tako imenovano negatorno tožbo, s katero postavite zahtevek za prenehanje vznemirjanja in tudi za prepoved nadaljnjega vznemirjanja. Poleg tega lahko zoper soseda uveljavljate tudi odškodninski zahtevek, v primeru, če bi vam zaradi takih imisij nastala škoda. 

Svetujem vam, da v nadaljevanju s sosedom komunicirate pisno (zaradi dokaznih razlogov) in mu pošljete dopis, v katerem mu nakažite, da s svojim ravnanjem krši zakon (tako kot sem zapisal zgoraj) in, da pričakujete, da bo v določenem roku (denimo 30 ali 60 dni) pristopil k rešitvi problema, tako kot je bilo dogovorjeno (da bo torej prestavil kokošnjak). Omenite mu, da če ne bo tako ravnal, boste zadevo predali v roke ustreznim pravnim strokovnjakom.