Slovenska zavist je brezmejna in neracionalna

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje.

Osebno se mi zdijo informacije o tem, kje bo kakšen poslanec preživljal letni dopust povsem nezanimive in jih tako rekoč nikoli ne berem. Pa tudi sicer, vsaj po njihovih izjavah, lokacije letovanja, vsaj pri (veliki) večini, v ničemer ne odstopajo od slovenskega povprečja (kakšen teden bom na Hrvaškem, kakšen vikend bom na slovenski obali, malo bom šel v hribe, malo bom odkrival Slovenijo), kar daje vtis, da jih bolj unikatne in oddaljene destinacije ne zanimajo, ali pa se bojijo, da bi znalo takšno preživljanje počitnic zmotiti običajne državljane.

Kar se mene tiče, naj poslanec oziroma politik vsako leto letuje na Sejšelih, če si bo tam tako dobro napolnil baterije, da bo potem nadpovprečno kvalitetno opravljal svojo poslansko oziroma politično funkcijo. Je pa res, da je slovenska zavist ne le brezmejna, ampak tudi neracionalna, zato ne izključujem možnosti, da kateri od njih skriva prave podatke o pravi lokaciji preživljanja svojega dopusta.       

Zakon o poslancih sicer ureja pravico do letnega dopusta. 31. člen tega zakona namreč določa, da ima poslanec pravico do letnega dopusta v trajanju do 40 delovnih dni ter pravico do izrednega plačanega dopusta do 7 delovnih dni v posameznem koledarskem letu zaradi osebnih razlogov. V izjemnih primerih se lahko poslancu odobri izredni dopust do 30 dni v koledarskem letu. Primere in pogoje za koriščenje dopusta poslancev sicer podrobneje določa akt Mandatno-volilne komisije Državnega zbora RS.  

Kar se tiče transparentnosti informacije glede časa in kraja preživljanja letnega dopusta poslanca, je skladno z odločbo informacijskega pooblaščenca datum nastopa letnega dopusta izjema od prosto dostopnih informacij javnega značaja. Po mojem mnenju bi moralo enako veljati tudi za lokacijo preživljanja dopusta. Prosto dostopen podatek je le podatek o skupnem številu odobrenih in številu izkoriščenih dni letnega dopusta funkcionarja (ali javnega uslužbenca).