Zahvaljujem se vam za aktualno vprašanje. Temeljno pravilo je, da organizator potovanja odgovarja za škodo, ki jo je povzročil potniku zaradi tega, ker sploh ni izpolnil, ali je le delno izpolnil pogodbo o organiziranju potovanja.

V skladu z Obligacijskim zakonikom lahko organizator potovanja (turistična agencija) odstopi od pogodbe, ne da bi moral potniku povrniti škodo tudi v primeru, če se ni zbralo najmanjše število potnikov. A pogoj za tako ekskulpacijo (razbremenitev) odškodninske odgovornosti je, da mora biti najmanjše število potnikov napovedano v potrdilu o potovanju, poleg tega pa mora biti potnik o tej okoliščini obveščen v primernem roku, ki ne sme biti krajši kot pet dni pred dnem, ko naj bi se bilo potovanje začelo.

Prav tako zakon jasno določa, da mora organizator pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo potniku vrniti vse tisto, kar je od njega prejel.

To pomeni, da bi imeli pravico do odškodnine pod pogojem, če bi se izkazalo, da turistična agencija ni napovedala najmanjšega števila potnikov, ki je pogoj za izvedbo potovanja ali/in, če o tej okoliščini ne bi bili obveščeni dovolj zgodaj (manj kot pet dni pred dnem, ko naj bi se potovanje začelo).    

Turistična agencija vam mora seveda povrniti tudi vplačana sredstva za potovanje, skupaj z obrestmi. Če tega ne stori, bi lahko šlo za neupravičeno pridobitev, ki je lahko prav tako podlaga za vložitev odškodninskega zahtevka.

Glede na to vam svetujem, da najprej preverite dejansko stanje – torej, ali je turistična agencija kršila pravila (napovedi in obvestila) o najmanjšem številu potnikov – v tem primeru lahko zoper njo zahtevate odškodnino. V vsakem primeru pisno zahtevajte tudi vračilo vplačanih sredstev skupaj z obrestmi, razmislite pa o angažmaju ustreznega pravnega strokovnjaka.