Pripada vam najmanj povračilo stroškov hrane, pijače, prevoza in hotelske nastanitve

Zahvaljujem se vam za aktualno vprašanje. Odgovor na vaše vprašanje je odvisen od tega, ali ima tehnična napaka, na katero se sklicuje letalski prevoznik, značaj »izrednih razmer«. Tehnična napaka, ki se odkrije pri običajnem vzdrževanju letal, ali ki nastane zaradi pomanjkanja pravilnega vzdrževanja, se ne more šteti za izredne razmere in v tem primeru ste upravičeni tudi do nadomestila (odškodnine). 

Če pa je tehnična napaka povezana z dogodkom, ki ga ni povzročila običajna dejavnost letalskega prevoznika in ki je zaradi svojih značilnosti in izvora zunaj njegovega nadzora (denimo skrita napaka, poškodba zaradi sabotaže, ipd.), pa bi lahko šlo za izredne razmere in v tem primeru ne bi bila upravičena do nadomestila (odškodnine). 

Ne glede na to, ali je letalo zamujalo zaradi izrednih razmer ali ne, pa sta upravičena vsaj do povračila določenih stroškov (stroškov hrane, pijače, prevoza in hotelske nastanitve) in sicer za obdobje, ko ste čakala na let v Dubaj.