Potnik je upravičen do nadomestil in odškodnin

V prvem primeru je letalski prevoznik nedvomno odgovoren za zamudo leta. Glede na to vama je bil dolžan brezplačno ponuditi obroke hrane in osvežilne napitke, primerne čakalnemu času na letališču. Če tega ni storil, lahko zahtevata nadomestilo za vse morebitne takšne nakupe obrokov hrane in osvežilnih napitkov, ki sta jih opravila na letališču. Poleg tega lahko zahtevata tudi odškodnino za zamudo leta v višini vsak 600 evrov, skupno torej 1200 evrov.

Če bi se znašli na tujem letališču, pa bi bil vaš let odpovedan, ste upravičeni do odškodnine za celotno ceno vozovnice za tisti del potovanja, ki ga niste opravili, ali pa do leta po spremenjeni poti.

Če že čakate na takem letališču in se odločite za prevoz po spremenjeni poti, imate glede na dolžino čakanja pravico tudi do hrane in osvežilnih napitkov ter do dveh brezplačnih telefonskih klicev, sporočil sms ali elektronskih sporočil.

Če je spremenjeni let na vrsti šele dan po vašem prvotno načrtovanem letu in ste zato primorani iskati prenočišče, imate pravico tudi do povrnitve stroškov hotelske nastanitve.