Za preklic dopusta mora imeti delodajalec zelo tehtne razloge

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Kar se tiče izrabe letnega dopusta, zakon določa, da ga je mogoče izrabiti v več delih, s tem, da mora en del trajati najmanj dva tedna.

Temeljno načelo pri izrabi letnega dopusta je načelo uravnoteženosti te izrabe, in sicer v tem smislu, da se pri tem upoštevajo tako interesi delodajalca, kot tudi interesi delavca. Letni dopust se namreč izrablja tako upoštevaje potrebe delovnega procesa, kot tudi možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter upoštevaje njegove družinske obveznosti.

Delodajalec in delavec se morata sicer izrecno dogovoriti glede obdobja, ko bo delavec na letnem dopustu. V praksi to poteka tako, da delavec vloži prošnjo za odobritev letnega dopusta (kar ste vi tudi storili), delodajalec pa mora tako prošnjo odobriti.

V primeru, če je delodajalec vašo prošnjo glede letnega dopusta odobril, potem mora imeti zelo tehtne razloge, da lahko prekliče odobritev. To pomeni predvsem to, da mora dokazati obstoj okoliščin, zaradi katerih je resno ogrožen delovni proces, in je posledično delavčeva prisotnost na delovnem mestu nujna (to pomeni, da mora kar se le da natančno opisati te okoliščine, kot tudi nujnost delavčeve prisotnosti na delovnem mestu in pri tem ne sme iti zgolj za njegovo »kaprico«.)