Tudi pri delu od doma vam mora delodajalec zagotoviti zdrave pogoje

Zahvaljujem se vam za odgovor na vprašanje, ki se še kako nanaša na duh časa, v katerem živimo. Predvsem morate vedeti, da imate kot zaposleni, ki delo opravlja od doma, zagotovljene enake pravice kot delavec, ki delo opravlja v službenem okolju. To pa pomeni, da je delodajalec tisti, ki vam je dolžan zagotoviti vse klasične delovnopravne pravice, ki vam gredo v delovnem razmerju, to pa so med drugim tudi pravica do odmora, do počitka, do plačila nadurnega dela, do regresa, do dopusta in podobno.

Dolžnost delodajalca je tudi, da pazi na to, da delate v zdravih pogojih, ne glede na to, da delo opravljate na daljavo (na domu). Delo v zdravih pogojih pa vključuje tudi ustrezne odmore in počitke. Po domače rečeno, vam mora zagotoviti take pogoje, da vaše zdravje ne trpi in da zaradi dodatno naloženega dela ne pregorite.

V primeru, ko bi zaradi nakopičenega dela, ki ga morate opraviti v nesorazmerno kratkem času, tako, da ne bi mogli uživati svojih zgoraj omenjenih pravic, zboleli, je dobro vedeti, da je za to odgovoren delodajalec, ki lahko za to tudi odškodninsko odgovarja. Delodajalca na vse to (po možnosti pisno) opozorite.