Povprečnemu slovenskemu delavcu se pozna pretirano ubogljivi DNK

»Work efficiently during office hours and leave on time. Give the required time to your family, friends and have a proper rest. Value has a value only if its value is valued.« Torej: »Delaj učinkovito med delovnim časom in odidi pravočasno. Posveti primeren čas svoji družini ter prijateljem in si zagotovi primeren počitek. Vrednost ima vrednost le, če je njena vrednost vrednotena.« Tako Bryan G. Dyson, argentinski poslovnež.

Naj se sliši še tako kruto, ampak povprečen slovenski delavec je idealna žrtev za tiste delodajalce, ki želijo iz njega iztisniti še zadnje atome moči.

To še zlasti velja za nekvalificirano ali nizko kvalificirano delovno silo, ki je še posebno neuka in nesamozavestna glede uveljavljanja svojih zakonitih pravic. Medtem ko bi bili njihovi kolegi, denimo v Franciji, Italiji ali Grčiji, v primeru delodajalskega izkoriščanja že zdavnaj bojevito razpoloženi na ulicah, se pri povprečnem slovenskem (nekvalificiranem) delavcu krepko pozna pretirano ubogljivi DNK oziroma posledice copatarske vzgoje njegovih prednikov, ki so ga učili, naj bo raje tiho in pridno dela, kot da se ustrezno bori za svoje pravice. Posledično si večina delavcev s pretirano ubogljivostjo koplje vedno globljo jamo.

Nujna bi bila predvsem sprememba mentalitete, a se bojim, da nizka samozavest in pasivno stanje duha pri teh skupinah ljudi ne kažeta na posebno vidne spremembe na bolje. Vsaj ne v bližnji prihodnosti.

Vse to številni delodajalci prekleto dobro vedo in znajo te okoliščine izvrstno obrniti v svojo korist.

Sicer pa velja, da vam delodajalec ne more nalagati nadur neomejeno. Nadurno delo prek polnega delovnega časa lahko delodajalec od vas zahteva samo v natančno predvidenih zakonsko določenih primerih (izjemno povečan obseg dela, potrebno nadaljevanje delovnega procesa v izogib materialni škodi, nevarnost za življenje in zdravje ljudi, odvrnitev okvare na delovnih sredstvih) ter še v nekaterih drugih nujnih in nepredvidenih primerih, določenih z zakonom ali kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Tudi tedaj pa je časovno omejeno. Traja lahko namreč največ osem ur na teden, 20 ur na mesec in ne več kot 170 ur na leto. Prav tako ga ni dopustno opravljati več kot šest mesecev zapored, zato preverite, kdaj ste sploh začeli opravljati nadure in koliko časa že trajajo.

Če ugotovite kršitve zakonskih določb, ki sem jih navedel, vam svetujem, da nadurno delo nemudoma nehate opravljati, nadaljevanje dela odklonite ter delodajalca pisno opozorite, da krši zakon. Poiščite tudi pomoč sindikata, če mu seveda sploh zaupate, sicer pa pomoč ustreznega pravnega strokovnjaka.

Če menite, da boste zaradi takega ravnanja postali žrtev šikaniranja ali izvajanja mobinga delodajalca, se zavedajte, da je mobing ena hujših kršitev delovnopravne zakonodaje in je lahko v določenih primerih tudi kaznivo dejanje, zaradi katerega se lahko delodajalcu izreče zaporna kazen. Če bo treba, to delodajalcu ob priložnosti tudi omenite.

e-pošta: ordinacija@delo.si