Za neupravičeno uporabo lahko zahtevate odškodnino

Nadvse spoštovana kanadska pisateljica (dobitnica kanadskega visokega priznanja »Person Of National Significance«) Lucy Maud Montgomery je v zvezi z originalnostjo nekoč povedala meni nadvse ljubo misel. Dejala je: »As a rule, I am very careful to be shallow and conventional where depth and originality are wasted.« Torej: Praviloma se držim tega, da sem plitva in konvencionalna, kjer se globina in originalnost zdita izgubljeni.

Ste že uganili, kaj vam hočem povedati, kajne?

Biti originalen v neoriginalnih in povprečniških okoljih je popolna izguba časa in energije. Še toliko bolj, če naletite na sodelavce, ki vašo kreativnost in originalnost zaradi lastne nesposobnosti biti kreativen in originalen zlorabljajo le za svoje koristi in za svoj zaslužek. Ker pa sta ti dve lastnosti, povsem statistično gledano, redki in zato toliko bolj vredni in dragoceni (nemški pisatelj in pesnik Christian Morgenstern je denimo dejal, da je izvirna misel tako redka kot zlatnik v jarku), morate z njima ravnati modro in preudarno in ju nikakor ne smete velikodušno ponujati povprečnežem, ki v njiju vidijo le priložnost za lastni zaslužek.

Vem, da ste se želeli s svojimi poslovnimi idejami delodajalcu predstaviti v kar najlepši luči, verjetno zaradi povsem pragmatičnih razlogov (ohranitev zaposlitve, plača, bodoča kariera ipd.), vendar pa ima – če mene vprašate – vsako dobrikanje svoje meje.

Sam sem že večkrat izrazil svoje trdno stališče, da mora človek, če se res želi postaviti na lastne noge in v življenju predstavljati avtoriteto, včasih pač sprejeti neizbežno tveganje in za zagovarjanje svojih idej in svojega prav postaviti na kocko tudi kariero (zaposlitev, zaslužek in še kaj), čeprav se zavedam, da je končna odločitev o tem odvisna od marsičesa, tudi od človekovega značaja, njegove samozavesti, čuta za pravičnost, materialnih zmožnosti, zaposlitvenih perspektiv ipd.

Kaj storiti? Jaz bi obema šefoma najprej napisal mirno, nepretenciozno, a suvereno pismo, v katerem bi ju pozval, naj mi pojasnita, zakaj sta avtorsko delo (poslovne ideje oz. know-how) prodala tretjim osebam brez moje vednosti.

V nadaljevanju pisma pa bi uporabil še te pravne argumente:

V skladu s 101. členom zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP-F) velja, da kadar avtorsko delo ustvari delojemalec (torej vi) pri izpolnjevanju svojih obveznosti ali po navodilih delodajalca (avtorsko delo iz delovnega razmerja), se sicer šteje, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem delu izključno prenesene na delodajalca za deset let od dokončanja dela, če ni s pogodbo drugače določeno.

Po preteku roka pa pripadejo avtorske pravice avtorju (delojemalcu), s tem da delodajalec lahko zahteva njihov ponovni izključni prenos, a le za plačilo primernega nadomestila.

To pomeni, da bi podjetje, v katerem ste zaposleni, imelo po zakonu sicer pravico materialne avtorske pravice (poslovne ideje) prenesti nase za deset let od dokončanja teh del (če pogodba ne določa drugače) brez obveznosti, da bi vam v tem obdobju plačalo nadomestilo, a v konkretnem primeru ni tako (saj sta šefa protipravno prenesla vaše materialne avtorske pravice na drugo podjetje in mu s tem omogočila nezakonit zaslužek), kar pa pomeni neupravičeno uporabo vašega avtorskega dela, zaradi česar lahko od podjetja, ki je neupravičeno uporabilo vaše avtorsko delo, zahtevate odškodnino.