Pogovorite se s šefom

Hvala za poslano vprašanje. Očitno je, da šef vašo sodelavko privilegirano obravnava. Zakaj je temu tako, lahko le ugibava. Morda ima do nje kakšen poseben (tudi osebni) interes, kar pa je iz vašega zornega kota pravzaprav nepomembno.

Problematično pri tej zadevi pa je dejstvo, da so zaradi te privilegirane obravnave verjetno kršene vaše pravice, in tudi pravice ostalih delavcev, ki jih imate po pogodbi.

Ker pravite, da delo opravljate honorarno (domnevam, da po podjemni pogodbi), vam zato svetujem, da si natančno preberete pogodbena določila in v primeru, če boste ugotovili, da dela, ki vam ga dodatno nalaga šef, niste dolžna opravljati, o tem šefa tudi (pisno) obvestite.

Kar zadeva vaša sodelavca, ki sta v podjetju redno zaposlena, pa ju varuje že zakon o delovnih razmerjih, v skladu s katerim velja, da jima lahko delodajalec naloži dodatno delo le, če tako določa zakon ali kolektivna pogodba, sicer pa ne. Zakon namreč določa, da mora delavec vestno opravljati delo na delovnem mestu oziroma v okviru vrste dela, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo dela in poslovanja pri delodajalcu.

Menim, da ne bi bilo nič narobe, če bi vsi trije šefa o problemu najprej (neformalno) obvestili in mu predočili dejstvo, da sicer nimate nič proti vaši sodelavki in se tudi nočete vpletati v njun odnos, da pa vam ni vseeno zato, ker morate opravljati tudi njeno delo, ki ga sicer niste dolžni opravljati.  

Če je šef pravičen in razumen, bo vašo pripombo tudi upošteval in delovne zadolžitve v podjetju uredil, tako kot je to dolžan storiti po zakonu oziroma po pogodbi. Če pa ne, pa lahko ravnate tako, kot sem vam nakazal že zgoraj: da torej šefa pisno obvestite, da dela sodelavke niste dolžni opravljati in mu ob tem postavite določen rok, v katerem želite, da vzpostavi zakonito stanje. Če tudi to ne bi zaleglo, pa lahko o problemu obvestite tudi Inšpektorat za delo RS.