Prepoved vstopa lahko doseže le mož sam

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Problematika z izvršbami na premoženje v solastnini je precej kompleksna, še posebej, če govorimo o premičninah. V primeru, če vaš delež na tem premoženju ne presega polovice njegove vrednosti namreč ne morete zahtevati, da se izvršba glede tega deleža izreče za nedopustno. Imate pa zato pravico, da iz zneska, dobljenega s prodajo stvari, zahtevate izplačilo vašega deleža po sorazmerni ceni, doseženi s prodajo, vendar najmanj sorazmerno ocenjeni vrednosti, in sicer pred vsemi upniki in pred povrnitvijo stroškov izvršilnega postopka.

Prav tako imate pravico zahtevati, da bi se vam odstopila stvar, ki je predmet izvršbe (avto, dragocenosti ...), in sicer pod pogojem, če bi položili znesek, ki ustreza vrednosti moževega deleža na teh premičninah.

Glede vašega drugega vprašanja pa je zadeva sledeča: zakon določa, da pogoje za obisk v igralnici določi koncesionar sam (igralnica) - pri tem lahko posameznim osebam tudi prepove vstop v igralnico, ne da bi mu bilo treba navajati razloge za takšno odločitev. Prepoved vstopa vašega moža v igralnico je torej v celoti v domeni igralnice in iz zornega kota le-te seveda ni nobenega razloga, da bi mu ta prepovedala vstop, saj ji prinaša dobiček.

Edina možnost je, da bi moža prepričala, da bi si uredil tako imenovano samoprepoved - v tem primeru bi se moral osebno zglasiti v prostorih igralnice, kjer bi izpolnil izjavo. S podano izjavo si uredi prepoved vstopa v vse igralnice oziroma igralne salone v Republiki Sloveniji. Prav tako velja ta prepoved za igranje preko spleta. Žal vi kot njegova žena zanj ne morete urediti prepovedi vstopa v igralnice, saj bi na ta način kršila njegove človekove pravice.

To pomeni, da vam preostane le še možnost iskrenega pogovora z njim, morda mu lahko predlagate tudi obisk terapevta, ki bi ga ozdravil (samouničevalne) odvisnosti od iger na srečo.