V kompleksnih primerih je vedno priporočljivo poiskati zasebno pravno pomoč

Spoštovana, 

zahvaljujem se vam za zanimive pripombe. Najprej glede prvega vprašanja: 67. člen Družinskega zakonika določa, da so skupno premoženje zakoncev vse tiste premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom in odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. Če pride do razveze danes, bo veljal predpis, ki velja danes, to je torej 67. člen Družinskega zakonika in za skupno premoženje se bo štelo tisto premoženje, ki je bilo pač pridobljeno z delom in odplačno med trajanjem zakonske zveze.

Navedli ste še veliko zanimivih reči. Nekatere so utemeljene, druge manj. Kar se tiče vpisa obeh zakoncev kot lastnikov premoženja v zemljiško knjigo, menim, da bi moral vsak zakonec poskrbeti za tak vpis že iz zornega kota skrbnosti dobrega gospodarja. Poleg tega je v vašem odgovoru čutiti tudi slabe izkušnje, ki ste jih imeli z moškimi. Naj v zvezi s tem navedem, da je podobnih primerov, kot je vaš, verjetno še mnogo, so pa tudi primeri, ko se zakonci razidejo razumno in si tudi skupno premoženje razdelijo miroljubno. Zato posploševanje tu ni najbolj primerno.   

Glede na to, da me želite podučiti tudi o vseh mojih dolžnostih podajanja zelo konkretnih in celostnih informacij glede primerov delitve skupnega premoženja, pa dovolite, da vam pojasnim, da sicer veliko pišem v medije in poskušam na ta način pomagati bralcem, ki si ne morejo privoščiti pogosto dragih pravniških in odvetniških storitev, a žal je tako, da je treba v primeru potrebe po kompleksnejših pravnih odgovorih vseeno poiskati zasebni plačljivi pravni nasvet, ali pa vsaj brezplačno pravno pomoč.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.