Tudi za poskusno delo vam pripada plača

Najlepša hvala za zanimivo vprašanje, ki bo vsekakor zanimalo še marsikoga. Čeprav marsikdo meni drugače, se poskusno delo obravnava enako kot redno delo po pogodbi o zaposlitvi, z nekaterimi specifikami seveda.

To pomeni predvsem to, da vam za opravljanje takega dela pripada plača, podobno, kot v primeru rednega opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi, saj se morate z delodajalcem o poskusnem delu izrecno dogovoriti prav v pogodbi o zaposlitvi. 

V času trajanja poskusnega dela imate tudi pravico, da redno odpoveste pogodbo o zaposlitvi, specifika tovrstne oblike opravljanja dela pa je v tem, da vam lahko delodajalec bodisi v času trajanja bodisi ob poteku poskusnega dela - če ugotovi, da poskusnega dela niste uspešno opravili - redno odpove pogodbo o zaposlitvi, pri čemer imate tudi pravico do določenega (sicer relativno kratkega) odpovednega roka, prav tako pa ste upravičeni tudi do odpravnine, določene za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov.

Svojo odločitev glede neuspešno opravljenega poskusnega dela mora sicer delodajalec ustrezno obrazložiti.

Poskusno delo lahko traja največ šest mesecev, ta rok pa se lahko podaljša le v primeru vaše začasne odsotnosti od dela.