Vaša čustvena stabilnost je za izid postopkov enako pomembna kot trdnost vaših dokazov

Spoštovana bralka,

prihodnosti ni možno napovedovati, je pa možno predvideti, kakšna je verjetnost, da se nekaj bo ali ne bo zgodilo. Bolj, kot so nam znane vse okoliščine, ki lahko vplivajo na razplet nekega dogodka, z večjo verjetnostjo lahko napovemo njegov izid. Ker gre v vašem primeru za tožbi na sodišču, je vaš odvetnik najbolj poklican, da vam jasno pove, kateri argumenti govorijo v vašo korist in kje bi lahko bili argumenti tožene stranke morda močnejši od vaših.

Kadar pripeljemo neko zadevo do sodišča in odločanje o njej prepustimo drugim, vedno pomeni, da smo z nekom v konfliktu, ki ga sami, po mirni poti nismo uspeli rešiti. Zaradi konfliktne situacije čutimo jezo, jeza pa lahko hitro zamegli trezno presojo. Namesto temeljitega razmisleka o vseh vidikih sodnega reševanja spora, nas podžiga močna potreba, da dokažemo in dosežemo svoj prav. Osredotočeni smo na svoje videnje dogajanja, manj pa na to, kako je situacija videti v očeh druge strani. Zato se pogosto zgodi, da na obravnavah nasprotna stran preseneti z navedbami, na katere sami ne bi niti pomislili. Če bi se namreč vaš bivši delodajalec in partner strinjala z vašimi stališči in zahtevki in ne bi imela svojih nasprotnih argumentov, bi se hotela z vami dogovoriti in do tožbe sploh ne bi prišlo. Poleg tega so tu še zakonska določila, ki so jih sodišča dolžna upoštevati, tudi kadar niso najbolj življenjska. Izid vsake tožbe je tako vedno do določene mere negotov, na kar morate računati tudi vi. Zato je pomembno, da imate jasno predstavo glede vseh posledic, ki jih lahko imata oba tožbena zahtevka na vaše življenje, tako glede stroškov postopka, vloženega časa in ne nazadnje osebnega miru. S tem vam ne želim jemati poguma in vas odvračati od postopkov, kajti vi najbolje veste, kaj se je dogajalo in zaradi kakšnih razlogov dogovor ni bil mogoč. Je pa zelo pomembno, da se zavedate vseh možnih scenarijev glede vloženih tožb in ste nanje pripravljeni. Situacija je, kakršna je in za nazaj je ne morete spreminjati. Drugih tudi ne morete spreminjati. Lahko pa vedno izbirate, v kakšni vlogi želite v svoji situaciji nastopiti v bodoče, da boste sami s seboj čim bolj zadovoljni. Vaša čustvena stabilnost je namreč za izid postopkov enako pomembna kot trdnost vaših dokazov. Če se zavedate vseh možnih scenarijev in ste se z njimi pripravljeni soočiti, ker ste prepričani, da je to za vas v vsakem primeru boljše, kot če ne bi iskali zadoščenja na sodišču, potem vas nič ne more spraviti iz tira. Čakanje na narok boste lahko izkoristili za dobro pripravo, da bo vaš nastop na sodišču čim bolj prepričljiv, nato pa boste lahko v miru počakali na izid tožbe. Zanašati se samo na odvetnika in slepo verjeti v izid, ki bo vam pogodu, bo žal premalo.

Razumevanje in sprejemanje teh dejstev je za vas bistvenega pomena, ker pogled v vašo djotiš karto razkriva, da ste v zadnjih petih letih čustveno zelo občutljivi, marsikaj doživljate kot krivico, o takšnih situacijah veliko razmišljate in jih težko sprejemate. Približno istočasno ste stopili v sedem let in pol dolgo obdobje, ki je znano po tem, da se takrat lahko zelo poveča občutek odgovornosti in kroničnega pomanjkanja časa. Zelo verjetno že dlje časa pogrešate občutek varnosti in podpore, ki vas žene, da si skušate zagotoviti čim večjo finančno neodvisnostjo. V to smer ste verjetno delovali med leti 2015 in 2017, ko bi lahko prišlo do spremembe na področju poklica oziroma posla. Dogodki v zadnjem letu bi lahko še povečali vašo skrb glede prihodnost. Zato ni čudno, če si želite, da vas kdo razbremeni in vam pomaga bolj brez skrbi gledati na prihodnost. Vendar morate paziti, da vas vaša želja po lepšem videnju prihodnosti ne bi zapeljala v zanikanje sedanjosti in beg pred njo. Zlasti v naslednjih dveh letih ne dovolite, da bi stare čustvene prizadetosti zameglile trezno razumsko presojo pri sprejemanju pomembnih poslovnih in drugih življenjskih odločitev.

Želim vam vse dobro.