Delodajalca pisno opomnite in obvestite inšpektorat za delo

Vaša situacija je v Sloveniji žal vedno bolj pogosta, vendar vas delovnopravna zakonodaja kot šibkejšo stranko delovnega razmerja precej ščiti, in to na več načinov.

Če vam namreč delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ne izplača plače ob dogovorjenem roku, je to lahko razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Vendar pa vam svetujem, da pred izredno odpovedjo najprej delodajalca še pisno opomnite na izpolnitev njegove obveznosti ter o kršitvi obvestite inšpektorat za delo. Dolžnost inšpektorja je, da ob ugotovljeni kršitvi delodajalca kaznuje ter mu naloži takojšnjo izpolnitev svoje obveznosti. Vsa pisanja zaradi lažjega dokazovanja opravite priporočeno prek pošte s povratnico.

Če vam delodajalec v treh delovnih dneh po prejemu opomina ne bo izplačal plač, imate potem 30 dni časa, da izvedete izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pri izredni odpovedi gre za takojšnje prenehanje delovnega razmerja (brez odpovednega roka), upravičeni ste do izplačila obeh zaostalih plač, nadomestila za neizrabljen dopust, odpravnine ter nadomestila za brezposelnost.

Če pa pri tem delodajalcu vendarle ne bi želeli prenehati delovnega razmerja (odvisno tudi od vaših siceršnjih odnosov z njim, drugih možnosti zaposlitve, ki so na vidiku), lahko svoje terjatve do delodajalca izterjate prek sodišča. Na podlagi pisnega obračuna plače lahko namreč kar neposredno (brez tožbe) vložite izvršbo na pristojnem delovnem sodišču. Sodišče bo izdalo sklep o izvršbi v nekaj dneh. Če niste prejeli plačilne liste, morate zoper delodajalca vložiti tožbo. Verjetno bi vam to predstavljalo finančni zalogaj, zato vam svetujem, da preverite, ali ste morda upravičeni do brezplačne pravne pomoči.

Najslabša možnost je, da je vaš delodajalec tik pred stečajem in lahko pride do prenehanja njegovega obstoja. V takem primeru v treh mesecih od oklica stečajnega postopka prijavite svoje terjatve v stečajno maso. To storite tako, da na pristojno okrožno sodišče, ki vodi stečajni postopek, pošljete prijavo svojih terjatev. Prijavo vložite v dveh izvodih. Z vloženo prijavo ter s potrdilom o vložitvi ste upravičeni dobiti določeno nadomestilo iz Jamstvenega sklada RS, in sicer za zadnja dva meseca pred prenehanjem delodajalca, ter nadomestilo za morebitni neizkoriščen letni dopust. Dobra stran prijave terjatev v stečajno maso je vsaj ta, da imajo terjatve delavcev absolutno prednost pred vsemi drugimi upniki in ste tako kot delavec na prvem mestu za izplačilo.