Za prijavo terjatve je prepozno

Žal drži ugotovitev, da vaš položaj ni ravno rožnat.

Delodajalci so delavcem po zakonu pa tudi v skladu z mednarodnimi akti (Mednarodna konvencija o zaščiti plač) dolžni redno izplačevati plačo. Pri neplačilu obstajajo tudi sankcije (plačilo globe od 200 do 2000 evrov), pod določenimi pogoji pa je neplačilo plače celo kaznivo dejanje (zagrožena je celo zaporna kazen). Toda grožnje in zagrožene sankcije ne pomagajo dosti, če se delodajalec znajde v stečaju, delavec pa brez zasluženega denarja. Ker imamo v Sloveniji zgodb o opeharjenih delavcih za debelo knjigo, je očitno, da zgolj paragrafi ne morejo celovito rešiti te problematike, ampak bo treba precej več narediti za poslovno kulturo.

Glede na to, da je nad podjetjem vašega nekdanjega delodajalca uveden stečajni postopek, velja, da ste dolžni svoje terjatve do tega podjetja (stečajnega dolžnika) uveljavljati v samem stečajnem postopku. Izjema je uveljavljena za nekatere terjatve, za katere zakon določa, da jih ni treba prijaviti (denimo za odpravnine v povezavi z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi). To pomeni, da bi morali terjatve, ki jih imate do nekdanjega delodajalca, prijaviti v treh mesecih po objavi oklica o začetku stečajnega postopka, česar pa glede na zapisano očitno niste storili, zato ni prav veliko možnosti, da bi lahko kaj dobili iz stečajne mase. Dejstvo je, da morajo upniki v stečajnih postopkih večinoma ravnati samoiniciativno in aktivno ter sami poskrbeti za uveljavitev svojih zakonitih pravic. Morda bi lahko poskušali s kakšnimi pravnimi postopki zoper gostinca osebno, a je seveda vprašljivo, ali bi s tem dosegli svoj namen, ki je v povrnitvi dolžnega zneska.