Isto delo lahko po pogodbi za določen čas opravljate skupno največ dve leti

Če gre za drugo delo (drugačno, kot je to delo zavarovalne zastopnice, denimo delo na področju trženja) ter drugo delovno mesto, delodajalec ni omejen in bi vas v tem primeru ob izteku pogodbe lahko ponovno zaposlil za določen čas. A, če prav razumem, bi tudi v bodoče opravljala delo zavarovalne zastopnice, torej bi šlo za isto delo na istem delovnem mestu.

Če bi vas želel zaposliti za isto delovno mesto ter za isto delo in to ponovno le za določen čas, vam sicer delodajalec lahko podaljša delovno razmerje, vendar je obvezno vezan na (skrajni) rok dveh let. Zakon namreč prepoveduje sklenitev ene ali več pogodb za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot dve leti.

Torej če je trajanje vaše trenutne pogodbe dogovorjeno za manj kot dve leti, lahko ob izteku pogodbe (ali kasneje) ponovno skleneta delovno razmerje le za določen čas, vendar trajanje obeh pogodb skupaj ne sme biti daljše od 24 mesecev.

Mimogrede bi omenil še to, da opisana omejitev sicer ne velja za nadomeščanje odsotnega delavca, pri projektnem delu, v primeru zaposlitve tujca, poslovodnih in vodilnih delavcev ter funkcionarjev. V teh primerih je lahko delovno razmerje za določen čas daljše od dveh let, podaljševanje pogodb za isto delo pa je možno tudi izven splošnega roka dveh let, in sicer vse dokler delo ni opravljeno (projektno delo), se mandat ne izteče (funkcionarji, vodilni delavci) oziroma dokler se odsotni delavec ne vrne.