Višino nadomestila se določi v pogodbi o zaposlitvi

Zahvaljujem se vam za vprašanje, ki bo vsekakor zanimalo še marsikoga. 

Delavec, ki opravlja delo na svojem domu ali v prostorih po svoji izbiri v dogovoru z delodajalcem, ima sicer enake pravice kot delavec, ki dela v delovnih prostorih delodajalca, vključno s pravico do sodelovanja pri upravljanju in sindikalnega organiziranja, pri čemer se pravice, obveznosti in pogoji, ki so odvisni od specifik dela na domu, uredijo z (na novo sklenjeno) pogodbo o zaposlitvi.

Kar se tiče nadomestila za uporabo sredstev na domu je moj odgovor pozitiven. V primeru, če taka sredstva zagotavljate vi, imate pravico do nadomestila za njihovo uporabo, višino nadomestila pa morata z delodajalcem določiti sporazumno v pogodbi o zaposlitvi.

Druga možnost bi bila, da bi vam ta sredstva zagotovil delodajalec, kar bi se prav tako morala dogovoriti v pogodbi. No, v tem primeru pa velja, da vam jih mora delodajalec zagotoviti brezplačno, nadomestila za njihovo uporabo torej ne plačate.