Hvala za postavljeno vprašanje. Pravno gledano zadeve stojijo takole: za vse zaposlene, tudi za javne uslužbence, velja temeljno pravilo, da so v delovnem procesu dolžni ravnati v skladu z navodili nadrejenih. Ta navodila lahko zaposleni zavrnejo zgolj v primeru, če bi pomenila protipravno ravnanje ali opustitev. Bistveno vprašanje je torej, ali je poziv delodajalca na testiranje zoper bolezen COVID-19 protipravno ravnanje, ki bi ga lahko zaposleni iz tega razloga zavrnili? Po mojem mnenju ne, saj morajo delavci med drugim spoštovati in izvajati predpise in ukrepe o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo opravljati delo, da zavarujejo svoje življenje ter življenje in zdravje drugih ljudi. Namen testiranja zoper bolezen COVID-19 pa je prav v zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.

Nekoliko drugače je glede cepljenja. V naši zakonodaji obvezno cepljenje ni predvideno, zato ta hip ne obstaja nikakršna pravna podlaga, na osnovi katere bi delodajalec lahko delavca »prisilil« k cepljenju. Ob tem pa dodajam, da je stališče Ustavnega sodišča RS, da morebitna uzakonitev obveznega cepljenja (denimo v zakonu o nalezljivih bolezni) ne bi bila v nasprotju z ustavo, saj ukrep obveznega cepljenja ni prekomeren, glede na to, da korist, ki jo prinaša posamezniku in skupnosti (javna korist), presega škodo, ki jo lahko povzročijo (morebitni) stranski učinki cepljenja.

Moje osebno mnenje glede problematike testiranja in cepljenja je sicer, da bi morali vsi skupaj preseči uveljavljeno prakso gledanja na problem zgolj skozi prizmo naših osebnih interesov in glede globalnega problema, s katerim se soočamo, začeti delovati povezovalno kot zrela družba, ne pa kot nezreli otroci.

Dejstvo je namreč, da bomo lahko epidemijo dokončno premagali le tako, da se bomo vestno držali sprejetih ukrepov (seveda, če ti niso prekomerni in nespametni), ter se v čim večjem številu udeležili tudi cepljenja, upoštevajoč dejstvo, da gre za varna cepiva, ki jih zagovarjajo najbolj eminentni znanstveniki po celem svetu in so jih na osnovi strogih kriterijev odobrili tudi regulatorni organi tako v EU (za zdaj Pfizerjevo cepivo) kot tudi v ZDA – tako Pfizerjevo cepivo, kot cepivo Moderne.

Kolikor prej bomo to dojeli, toliko prej bomo splavali iz »COVID« močvirja.