Nerazumno ravnanje iz zavisti

Zavist je stara kot človeštvo samo. Že legendarni starogrški dramatik Ajshil (Aeschylus) je ugotovil, da lahko tiste prijatelje, ki častijo uspeh drugih prijateljev brez zavisti, prešteje na prste ene roke. Očitno gre za globoko ukoreninjeno lastnost človeškega značaja, ki jo zmorejo preseči le redki »razsvetljenci«. Če malo bolje pomislimo, pa je tako celo bolje – takšna »naravna selekcija« pri prijateljih nam namreč omogoča, da nam ostane le »smetana« – da namreč prepoznamo tiste redke, prave prijatelje, ki so seveda edini, ki res kaj štejejo.

Običajno posameznikom, ki imajo opravka s takimi in drugačnimi zavistneži, svetujem, naj jim ne posvečajo prav nobene pozornosti. Seveda pa se zadeve lahko spremenijo, ko začne kdo zaradi zavisti drugemu zavestno škodovati – denimo na delovnem mestu. V kapitalističnih delovnih razmerah je rovarjenje zoper sodelavce iz razloga zavisti seveda zelo pogosto, kaže pa se v najrazličnejših oblikah bolj ali manj prefinjenega mobinga.

Se pa strinjam, da je odnos nadrejenih do vas res nekoliko tragikomičen. Vedejo se namreč kot užaljeni otroci brez trohice dostojanstva. Kot vem, se morate farmacevti držati vašega Kodeksa lekarniške deontologije, ki med drugim vsebuje zavezo, v skladu s katero mora farmacevt svoje poklicno znanje vzdrževati in ga nenehno izpopolnjevati z novimi spoznanji farmacevtske znanosti. Vodja lekarne pa mora (!) farmacevtom omogočati izobraževanje in izpopolnjevanje.

Ne glede na to zavezo bi morali šefi v vas prepoznati nadpovprečen kader, biser, v katerega je treba še in še vlagati. Na povabilo, ki ste ga prejeli iz Nemčije, bi morali biti ponosni podobno, kot je ponosen starš otroka, ki pridobi štipendijo za študij v tujini. Tako razmišlja vsak zdravo razmišljajoč človek, ki spoštuje kvaliteto, znanje in presežke vseh vrst.

Kar zadeva odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, bo z njim delodajalcu težko uspelo. Tu namreč sploh ne gre za odpoved iz krivdnih razlogov, na katere očitno meri vaš delodajalec. Kadar so namreč podani razlogi za odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti, ti niso povezani z delavčevim slabim delom (kar vam očita delodajalec), ampak s tem, da delavec kljub najboljšemu prizadevanju pri delu ni dovolj uspešen. Te okoliščine pa pri vas ne obstajajo.

Le pogojno bi lahko delodajalcu uspelo z odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, a še to le, če bi utemeljil in dokazal vašo odgovornost za konkretno kršitev in obenem utemeljil, zakaj ima konkretna kršitev sama po sebi in v povezavi s preteklimi kršitvami ter drugimi okoliščinami takšno naravo, da onemogoča nadaljevanje delovnega razmerja. Glede na situacijo, ki ste jo opisali, pa močno dvomim, da bi mu to uspelo utemeljiti oziroma dokazati.