Kar ste zgradili po razvezi, ne spada pod skupno premoženje

Zahvaljujem se vam za poslano vprašanje. Vaše razmišljanje gre povsem v pravo smer. V skladu z 67. členom Družinskega zakonika med skupno premoženje zakoncev spadajo vse premoženjske pravice, ki so bile pridobljene z delom ali odplačno med trajanjem zakonske zveze in življenjske skupnosti zakoncev. 

Poleg tega je skupno premoženje zakoncev tudi premoženje, ki je pridobljeno na podlagi in s pomočjo skupnega premoženja oziroma iz premoženja, ki iz njega izhaja.

V vašem primeru sta med trajanjem vajine življenjske skupnosti (odplačno oz. z delom) pridobila le zemljišče in zgradila klet. Potem je vajina življenjska skupnost prenehala in premoženje, ki ste ga kasneje ustvarili, ne spada več med skupno premoženje, ampak se uvršča med vaše posebno premoženje.

Dejstvo, da se nekdanja partnerica sklicuje na to, da sta v zemljiški knjigi oba vpisana kot lastnika parcele, na to nima vpliva. Nekdanja partnerica bi morda lahko imela kakšne premoženjske zahteve do ostalega premoženja (hiše, ki ste jo kasneje zgradili) le v primeru, če bi lahko dokazala kakšne konkretne vložke v to hišo.