Nujni delež znaša polovico deleža, ki bi vam pripadal po zakonitem dednem redu

Spoštovani, 

zahvaljujem se vam za vprašanje. Vsak nujni dedič ima pravico do dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati, ta del zapuščine je nujni delež. Vaš nujni delež sicer znaša polovico tistega deleža, ki bi vam šel po zakonitem dednem redu.

Kar se tiče darila, velja, da se to vračuna v sestrin dedni delež, razen, če bi vajin oče ob daritvi ali pa pozneje ali v oporoki izjavil, da se darilo (torej polovica hiše) ne vračuna v dedni delež,

Če v zapuščini ne bo dovolj premoženja za izplačilo vašega nujnega deleža, lahko zahtevate, da se ta izplača tudi z vrnitvijo daril v zapuščino, kar lahko zahtevate v treh letih od očetove smrti.