Nujni delež bo spremenil situacijo

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Slovenski dednopravni sistem daje, podobno kot tudi številni drugi sodobni sistemi dednega prava, velik pomen tako imenovanemu načelu svobode testiranja (oporočnega razpolaganja), kar v praksi pomeni predvsem to, da je zapustnik (skoraj) povsem svoboden pri odločanju glede tega, komu bo v oporoki namenil svoje premoženje. Enako velja glede daril, ki jih je komu namenil tekom življenja. Tako lahko tudi povsem veljavno v oporoki določi, da se darila, ki jih je dal enemu izmed dedičev, ne vračunajo v dedni delež tega dediča.

Vendar pa ima svoboda testiranja vendarle eno pomembno omejitev in sicer je to institut nujnega deleža. Nujni delež je namreč tisti delež, s katerim zapustnik ne more razpolagati. Nujni delež potomcev (torej vaju z bratom) sicer znaša polovico tistega, kar vami bi pripadlo po zakonitem dednem redu. Glede na to, da bi vama po tem redu pripadla vsakemu tretjina očetove zapuščine (ob predpostavki, da sta edina nujna dediča), vajin nujni delež znaša šestino zapuščine.

Ker omenjata, da vama je zapustil vsakemu le po 5.000 evrov, je precej očitno, da je bil z izjavo, da se sestri darilo v obliki precej vredne parcele na obali ne vračuna v dedni delež, očitno prikrajšan vajin nujni delež. Zakon v zvezi s tem določa, da se v primeru, če je prikrajšan nujni delež, najprej zmanjšajo oporočna razpolaganja (v vašem primeru torej denarna sredstva, ki jih je podedovala sestra), če nujni delež s tem še ni krit, pa se vračajo tudi darila. Glede na to, da vajin nujni delež z vračilom sestrinih 5.000 evrov očitno še ne bo krit, bo v vašem primeru verjetno prišlo tudi do vračanja daril.