Pišem z željo, da presežemo trenutne delitve in zgradimo most med dvema taboroma. Verjamem, da je ravno odgovornost najboljše nosilno ogrodje tega mostu. Šele ko bo vsak začel pri sebi, se lahko srečamo nekje med okopi. 

Recimo, da se na Ministrstvu za infrastrukturo pojavi »iniciativa infrastrukturcev« z dvomom, da je vožnja po desni prava rešitev. Svoje pomisleke začnejo objavljati na spletu, nekatere jim uspe prepričati in ti začnejo voziti po levi. To »infrastrukturce« opogumi in začnejo pozivati še druge. Naraščajoče število prometnih nesreč policijo prisili v ukrepanje. Vendar z zgrešeno pravno podlago, da je vožnja po desni edina mogoča. Zato se med policijo in vozniki razvije javna svobodna izmenjava mnenj. 

Kdor še vedno misli, da si zdravniki iz Iniciative ne zaslužijo posledic, zagovarja stališče, da policija ne bi smela kaznovati tistih, ki vozijo po levi - na podlagi pravice do svobodne izbire?! Boste še vedno takega mnenja, ko prvi trči v vas?  

Se vam primer zdi absurden? Seveda imate prav. A podobno absurden je primer Iniciative slovenskih zdravnikov. Policisti bi morali tiste, ki vozijo po levi preprosto kaznovati zaradi kršenja predpisov in povzročene škode. Na teren pa poslati okrepljene enote, da take voznike pravočasno ustavijo. Podobno bi morala narediti zbornica. Pa ni! 


Kdor še vedno misli, da si zdravniki iz Iniciative ne zaslužijo posledic, zagovarja stališče, da policija ne bi smela kaznovati tistih, ki vozijo po levi - na podlagi pravice do svobodne izbire?! Boste še vedno takega mnenja, ko prvi trči v vas? Res ne boste kritizirali policije, ker ni pravočasno ukrepala?

Kdor je proti, da posledice nosijo tudi »odgovorni« na zbornici, nima pravice klicati k odgovornosti ne policije ne kakega drugega organa. Še manj pa tiste, ki ne spoštujejo ukrepov ... In v tem je sitnost odgovornosti – od drugih jo lahko pričakuješ le z lastnim zgledom. Ker je teh zgledov odločno premalo, smo v anarhiji stalnih trčenj, ko vsak vozi po svoje. Kmalu bomo vsi obtičali razbiti ob cesti. Vendar dokler se ne dogovorimo o spremembi smeri vožnje, so za trčenja in škodo odgovorni tisti, ki vozijo po levi! In tisti, ki jim tega niso pravočasno preprečili. 

Ko smo že pri svobodi, pa naj še vsak vozi po svoje. Foto: Anton Gvozdikov/Shutterstock

Do zdaj nisem niti z besedo omenil vsebine objav Iniciative. Ker to za prej napisano sploh ni pomembno! Če pa bo morala zbornica zaradi pomanjkljive zakonodaje odpreti še vsebinsko razpravo, naj jo le tam, kjer obstajajo zanesljive metode preverjanja. Recimo statistika, ki je skrajno avtoritativna in ne dopušča svobode mnenj. Z njo imajo v Iniciativi resne težave. Kopico hudih napak je v medijih izpostavil dr. Aljoz Ihan, nekaj sem jih našel tudi sam. V eni od objav Inciative piše, citiram: »V skupini necepljenih (EPAR, tabela, stran 89, 7) je namreč zbolelo 0.884 % (162/18325) oseb, v skupini cepljenih pa 0.044 % (8/18198) oseb ... Z drugimi besedami, cepljeni so zbolevali za 0.84 % manj kot necepljeni.« 

Iniciativa je po nepotrebnem prestrašila ženske glede možnosti neplodnosti, zavajala glede učinkovitosti cepljenja, zdaj pa še po nepotrebnem straši z nevarnostjo cepiv. Ponovno zaradi napačne razlage podatkov! Kdaj bo dovolj, koliko škode morajo še narediti? 

Navedeni podatki so sicer pravilni, zaključek pa je namerno zavajajoč! Gre za najpogostejšo metodo anticepilcev, zato sklepam, da je Iniciativa prepisovala iz njihovih revij. Korektna razlaga bi bila: »V skupini cepljenih jih je zbolelo 8, v skupini necepljenih 162. Torej so necepljeni zbolevali 20-krat pogosteje (162 : 8)!!« Preprosto: če ima Rok 162 jabolk, Miha pa 8, jih ima Rok 20-krat več. Kar je v povprečju tega, kar trdi stroka (10 – 30-krat več). Kdor ne verjame podatkom stroke, naj potem glede učinkovitosti cepljenja vsaj verjame iniciativi! Oboji navajajo iste podatke, ne gre za različna mnenja, stroka je samo statistično dosledna


Za povzetek bom uporabil najbolj razvpiti primer: Če ginekolog zasledi podatek, da bi cepljenje lahko povzročilo neplodnost, je dolžan to vzeti resno, saj neplodnost spada v njegovo strokovno področje. Ker pa naj bi bil vzrok neplodnosti možnost avtoimunskega odziva, bi podatek moral preveriti pri kolegu, verjetno imunologu. Napaka ni ginekologov dvom ali drugačno mnenje, ampak to, da je v javnost spustil nepreverjeni napačni podatek in povzročil nepotreben preplah. Njegove insinuacije s holokavstom pa so izven vseh meja sprejemljivosti. Kljub priznani napaki in »opravičilu« je nadaljeval z neodgovornim ravnanjem v okviru Iniciative. Ta še vedno javno objavlja nepreverjene in zavajajoče podatke. Zbornica je odgovorna, ker to še vedno dopušča ali ker ni pravočasno poskrbela za ustrezno zakonodajo - zato je soodgovorna za povzročeno družbeno škodo.

To škodo je že mogoče okvirno določiti. NIJZ je 13. septembra letos objavil spletno raziskavo Pandemija Covid-19 v Sloveniji. Graf na 14. strani poročila o raziskavi kaže, da je 20,7 % oz. 213 od 1032 anketiranih, ki se ne nameravajo cepiti, za razlog navedlo strah pred neplodnostjo. V metodologiji piše, da so podatki uravnoteženi po spolu in starostnih skupinah. Zato lahko izločimo ženske po 45. letu in moške ter tako pridemo do približnega števila anketiranih žensk v obdobju plodnosti: 265. Ko nekdo združi besedi neplodnost in holokavst je učinek zastrašujoč: 80 % oz. 213 od 265 žensk v obdobju plodnosti, ki odklanjajo cepljenje, to utemeljuje s strahom pred neplodnostjo. 

Iniciativa je po nepotrebnem prestrašila ženske glede možnosti neplodnosti, zavajala glede učinkovitosti cepljenja, zdaj pa še po nepotrebnem straši z nevarnostjo cepiv. Ponovno zaradi napačne razlage podatkov! Kdaj bo dovolj, koliko škode morajo še narediti? 


*Mnenje avtorja ne odraža nujno stališča uredništva.