Rak. Diagnoza, na katero ni nihče pripravljen in si je ne želi doživeti, pa vendar so jo leta 2020 na svetu na novo postavili 18,1 milijona ljudem – tako kažejo zadnji podatki Ameriškega inštituta za raziskovanje raka. 


V Sloveniji so leta 2018 po podatkih iz registra raka postavili 15.905 diagnoz, a to dandanes še zdaleč ne pomeni konca. Zaradi medicinskega napredka znamo vedno več oblik raka uspešno pozdraviti ali pa vsaj zazdraviti, tako da postane obvladljiva kronična bolezen, ki še vedno omogoča kakovostno življenje. 

Še več, znanosti je uspelo razviti tudi cepiva, s katerimi uspešno preprečimo razvoj nekaterih oblik. Ne nazadnje so prav sodobna cepiva mRNK, s katerimi se zaščitimo proti covidu-19, nastala kot rezultat dolgoletnega raziskovanja cepiv, ki bi preprečila razvoj raka. Seveda boj še zdaleč ni končan, saj še vedno poznamo maligna obolenja z zelo slabo prognozo. Na drugi strani pa znanstveniki neutrudno iščejo nove in nove metode zdravljenja, ki vsakodnevno prinašajo onkološkim bolnikom novo upanje. 

Posamezniki, ki smo imeli izkušnjo z rakom, začnemo na svet gledati z drugačnimi očmi in drugačnim seznamom življenjskih prioritet. 

Zgodnje odkrivanje rešuje življenja

Čas je tisti, ki je pri zdravljenju raka ključen. Pravočasno odkrit praviloma pomeni za bolnika ne le boljšo prognozo, ampak tudi krajše zdravljenje. Zato so presejalni programi, kot so Dora, Zora in Svit, ki jih že vrsto let izvajamo v Sloveniji, pomembni za uspešen boj proti raku. Marsikdo se ima prav presejalnim programom zahvaliti, da je še med nami. Zato je vsekakor modro, da se vabilom na tovrstne preglede odzovemo. 

Foto: NT_Studio/Shutterstock

Marsikaj lahko storimo tudi sami. Prvi korak je brez dvoma odločitev za zdrav življenjski slog, saj poznamo številne rake, ki se jim lahko ognemo ravno z zdravim načinom življenja. Uravnotežena prehrana, dovolj gibanja in izogibanje (pretiranemu) stresu so dober recept. 


Nič ni narobe, če se podučimo o simptomih, ki bi morda lahko skrivali rakavo obolenje. Prav je, da, kot radi rečemo, prisluhnemo svojemu telesu in se ob pojavu sumljivih sprememb posvetujemo s svojim osebnim zdravnikom. Morda bo to v času, ko razsaja covid-19, težje, a kot pravijo slovenski onkologi, njihovo delo poteka bolj ali manj nemoteno. Tudi prirast novih onkoloških bolnikov je podoben kot prejšnja leta.

Poiščite podporo v društvu, lažje vam bo 

Ko govorimo o zgodnjem odkrivanju raka, ne moremo mimo številnih organizacij bolnikov, ki delujejo na Slovenskem. Poleg tega, da ozaveščajo širšo javnost o teh obolenjih, so tudi odličen vir informacij za vse, ki se prvič srečajo z diagnozo rak. Namreč, rak ne prizadene le bolnika, ampak tudi njegove bližnje, ki so pogosto še bolj prestrašeni kot bolnik sam. Zato mnoga društva nudijo raznovrstno podporo – pogosto je dovolj že prijazna in spodbudna beseda nekoga, ki je pot zdravljenja prehodil. Kajti, kot smo že zapisali v začetku, rak še ne pomeni konca, ampak je lahko tudi začetek nečesa novega. Posamezniki, ki smo imeli izkušnjo z njim, začnemo na svet gledati z drugačnimi očmi in drugačnim seznamom življenjskih prioritet.