Mačeha bi morala za dedovanje biti vključena v oporoko

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Glede na to, da ste zapisali, da naj bi hišo, ki jo je zgradil partnerjev stari ata, podedoval oče vašega partnerja, domnevam, da mu jo je že zapustil z oporoko. Nič niste sicer zapisali glede tega, ali je hiša v lasti zgolj starega očeta, ali pa morda tudi njegove žene (omenjate namreč »stare starše« in ne zgolj starega ata), saj lahko to vpliva na postopek dedovanja in na višino dednih deležev. Prav tako ne vem, ali je partnerjev oče edini potomec starih staršev, ali pa morda obstaja še kakšen izmed njih (njegovi morebitni bratje in sestre).

»Če-jev« je torej kar nekaj, zato se bom osredotočil le na vaše vprašanje, ali lahko zapuščina po starem očetu pripade mačehi. Kar zadeva dedovanje na podlagi zakona, ne, saj se ta ne uvršča v krog zakonitih dedičev. Izjema bi bila, če bi ji stari oče z oporoko ali kako drugače namenil (del) svojega premoženja.   

Prav tako vam svetujem, da v primeru partnerjevih vlaganj v nepremičnino, poskrbite tudi za to, da bo zahteval povrnitev teh vlaganj, če bodo za to obstajale ustrezne pravne predpostavke.