Oče naj zbere čim več dokazov proti drugi ženi

Hvala za postavljeno vprašanje. Poglejva si najprej dejstva: pravite, da je žena zapustila vašega očeta in da od njega zahteva določena denarna sredstva, ob tem pa je zapustila tudi skupnega otroka. Še preden se je žena k očetu preselila, ste skupaj sezidali stanovanjsko hišo. Oče je podedoval določeno premoženje tudi s strani svojega očeta. Prav tako je skrbel za ženo, za njuna otroka in tudi za skupnega otroka. Žena delati ni hotela, je pa bojda opravljala gospodinjska dela.

V vašem primeru je treba predvsem ločevati med tako imenovanim posebnim premoženjem vašega očeta in skupnim premoženjem obeh zakoncev (torej tako očeta, kot tudi žene). Kot lahko razberem iz vašega vprašanja, je oče (skupaj z vami) sezidal stanovanjsko hišo, poleg tega pa je od svojega očeta podedoval tudi vse njive in hišo. V odnosu do žene, ima vso to premoženje status posebnega premoženja, do katerega žena ni upravičena.

Vendar pa to še ne pomeni, da je brez vsakršnih pravic do takega premoženja. Če ne drugega, lahko zaradi vlaganja v take nepremičnine (kot vlaganje je mogoče šteti tudi opravljanje storitev – denimo opravljanje gospodinjskih del) pridobi ustrezni obligacijski zahtevek za povračilo takih vlaganj. Seveda le pod pogojem, da bo taka vlaganja lahko tudi dokazala.

Ker pa ste omenili, da ženine trditve glede vlaganj sploh ne držijo, oziroma, da je bilo prej obratno, pa je veliko vprašanje, ali bo žena svoja vlaganja sploh uspela dokazati. Pomenljivo je še dejstvo, da je žena zapustila tudi skupnega otroka, kar ji sodišče vsekakor ne bo štelo v plus. 

Sklenil bi takole: razen v primeru, če bi se izkazalo, da so bila ženina vlaganja v očetovo premoženje znatna, obsežnejša, velja, da žena do očetovega premoženja ni upravičena, lahko pa od njega ob določenih predpostavkah zahteva povrnitev vlaganj v njegovo premoženje. Za očeta v tem trenutku ne obstaja nobena ovira, da premoženja ne bi prenesel na otroke, vendar pa kaže biti pri tem pazljiv, saj to za sabo potegne pomembne premoženjske in dednopravne posledice.

 V tem trenutku bi vam svetoval predvsem to, da oče zbere čim več dokazov, na osnovi katerih bo lahko v slučaju sodnega spora dokazal, da ženini (obligacijski) zahtevki niso utemeljeni. Če bo do sodnega spora prišlo, pa vam svetujem tudi nekoliko bolj poglobljeni posvet pri ustreznem pravniku/odvetniku.