Sestra naj napiše še eno oporoko

Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje, ki pa je postavljeno nekoliko nejasno. Predvsem niste navedli razloga, zakaj vam je odvetnica omenila, da je (lastnoročno napisana) oporoka neveljavna. Domnevam, da ta ni bila sestavljena tako, kot to zakon zahteva (lastnoročno oporoko mora oporočitelj sam napisati in podpisati). Če je bilo temu tako, to seveda pomeni, da do oporočnega dedovanja zaradi neveljavnosti oporoke ne bi prišlo, ampak se bi v tem primeru vzpostavilo dedovanje na podlagi zakona, tako kot vam je omenila odvetnica.

A glede na to, da je vaša sestra še živa – omenjate, da živi v domu starostnikov ter da ste vi njena skrbnica – bi bilo mogoče tudi to, da bi napisala še eno oporoko, s katero bi svoje premoženje zapustila tistim, katerim želi. V tem primeru pa bi morala izpolnjevati dva pogoja – morala bi biti oporočno sposobna, oporoko pa bi morala sestaviti v eni izmed v zakonu predpisanih oblik (denimo lastnoročno, če je tega sposobna).