Pri odplačnem razpolaganju nujnega deleža ni

Zahvaljujem se vam za vprašanje. Zakon o dedovanju določa, da imajo nujni dediči pravico do dela zapuščine, s katerim zapustnik ne more razpolagati - ta del zapuščine je nujni delež. Nujni delež potomcev sicer znaša polovico, nujni delež drugih dedičev pa tretjino tistega deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu.

Ker ste nujni dedič, bi vašem primeru sicer pridobili pravico do nujnega deleža, če bi se izkazalo, da je bil prikrajšan vaš nujni delež. V tem primeru bi se oporočna razpolaganja zmanjšala, darila pa bi se vrnila, kolikor je treba, da se dopolni nujni delež.

A v vašem primeru mama ni razpolagala s stanovanjem tako, da bi ga oporočno namenila sestri, ali pa da bi ji ga podarila, ampak tako, da ga je sestra od nje odkupila – šlo je torej za odplačno razpolaganje, kar pomeni, da vam pravica do nujnega deleža na družinskem stanovanju ne pripada.