S svojim deležem lahko svobodno razpolagate

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Seveda ne. Očitno gre le za poskus psihičnega pritiska na vas brez kakršnekoli pravne osnove. Njihova zahteva je še toliko bolj nemoralna, glede na to, da pravite, da ste za imetje oziroma urejenost doma skrbeli vi. 

Glede na to, da pravite, da ste si s sestrama in bratom razdelili imetje, ki ste ga podedovali po očetu, domnevam, da je bila dediščina že fizično razdeljena, vam pa je pripadel določeni delež. S takim deležem lahko svobodno razpolagate (lahko ga prodate, date v najem). Nihče od sester in bratov vas ne more prisiliti, da se deležu odpoveste. Četrtina, ki vam je pripadla na osnovi postopka delitve dediščine torej nikakor ni ogrožena.

Če je to mogoče, lahko v tem delu, ki vam je pripadel ob delitvi tudi živite in delate. S sodediči bi se sicer lahko dogovorili tudi to, da vam izplačajo vrednost vašega deleža in jim torej odstopite svoj dedni delež, čeprav domnevam, da to ni v vašem interesu.