Terjate lahko uporabnino za zadnjih pet let

V vašem primeru gre za situacijo, ko strici brez pravne podlage uporabljajo vaše dele nepremičnine in s tem pridobivajo neupravičeno korist. Gre za primer neupravičene obogatitve s strani stricev zaradi česar ste načelno upravičeni do uporabnine.

Poudarjam pa še to, da je sodna praksa izrekla, da boste morali za uspešno uveljavitev uporabnine dokazati, da ste bili proti vaši volji izključeni iz uporabe teh nepremičnin, da so vam torej strici aktivno preprečevali njihovo uporabo. Če tega ne boste storili, se bo štelo, da ste v svoje prikrajšanje privolili in posledično zakonski pogoji za plačilo uporabnine ne bodo obstajali.

Uporabnina je sicer po svoji naravi obogatitveni zahtevek, za katerega velja splošni petletni zastaralni rok. Uporabnino boste torej upravičeni terjati za obdobje zadnjih petih let.