Poskusite z mamo skleniti eno od obligacijskih pogodb

Zahvaljujem se vam za zelo zanimivo vprašanje. O tem, da je z oporokami križ«, sem pisal že večkrat. Njihova največja »slabost« je ravno njihova nestabilnost, saj jih lahko oporočitelj večkrat razveljavi, napiše novo oporoko, v katerem s premoženjem razpolaga povsem drugače, ali pa delno drugače kot v prvi oporoki ipd. Čeprav je seveda razpolaganje s svojim premoženjem za primer smrti (skoraj) povsem svobodna odločitev oporočitelja, na katero dediči ne bi smeli vplivati, pa je praksa pogosto zelo drugačna.

V številnih družinah se zato raje odločijo za sklenitev ene izmed obligacijskih pogodb, denimo pogodbe o dosmrtnem preživljanju, izročilne pogodbe ali pogodbe o preužitku, ki so stabilnejše in jih je precej težje razveljaviti, kot pa denimo oporoko. Če še vedno obstaja vsaj malo te možnosti, vam svetujem, da se z mamo dogovorite, da pristopi k sklenitvi ene izmed takih pogodb.

 Sicer pa velja, da lahko razveljavitev oporoke zaradi oporočiteljeve nesposobnosti za razsojanje zahteva samo tisti, ki ima pravni interes (vi ga imate), in sicer v roku enega leta od dneva, ko je izvedel za vzrok neveljavnosti, vendar najdlje v desetih letih od razglasitve oporoke, pri čemer enoletni rok ne more začeti teči pred razglasitvijo oporoke. Poudaril pa bi, da izguba sposobnosti za razsojanje, ki nastopi po tem, ko je oporoka (že) napravljena, ne vpliva na njeno veljavnost.