Neveljavnost oporoke morate posebej uveljavljati pred sodiščem

Taka oporoka je po izrecni zakonski dikciji neveljavna. 126. člen zakona o dedovanju namreč našteva primere, kdaj je oseba dedno nevredna. Tako je dedno nevredna tudi oseba, ki s silo ali grožnjo prisili zapustnika, ali ga z zvijačo pripravi do tega, da ta oblikuje ali prekliče oporoko ali kakšno določilo v njej, ali pa mu prepreči to storiti. 

Vendar pa mora dedno nevrednost dokazati tisti, ki se nanjo sklicuje. Oporoka, ki je nastala na osnovi napačne izjave volje (pod vplivom sile, grožnje, zvijače) pa je seveda prav tako neveljavna. Gre za izpodbojno oporoko, kar pomeni, da morate njeno neveljavnost posebej uveljavljati pred sodiščem - ne gre za neveljavnost, na katero mora sodišče paziti po uradni dolžnosti.