Brat lahko pravice iz oporoke uveljavi v pravdi

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Dejstvo, da se nenadoma pojavi oporoka, za katero ste doslej mislili, da ne obstaja, povzroči pomembne dednopravne posledice.

Če se taka oporoka najde po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, jo sodišče razglasi in pošlje zapuščinskemu sodišču, obdrži pa njen prepis. Zapuščinsko sodišče ne opravi nove zapuščinske obravnave, temveč obvesti prizadete osebe o razglasitvi oporoke in jih opozori, da lahko uveljavljajo svoje pravice iz oporoke v pravdi.

Na novo »najdena« oporoka bo torej povzročila, da bo brat (pa tudi drugi eventualni dediči) pravice iz te oporoke moral uveljavljati v pravdi - to pomeni, da bo moral tako oporoko predložiti sodišču, dokazati njeno formalno veljavnost, njeno verodostojnost (da denimo ni ponarejena), vi pa boste lahko dokazovali domnevno spornost take oporoke.